Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ την Κυριακή 23/2/20, ώρα 11:00 π.μ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ την Κυριακή 23/2/20, ώρα 11:00 π.μ.

1: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές και μαθητές.
1ο ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
Εισηγητής και παρουσιαστής ο λεξικογράφος της Lexigram και συγγραφέας Γιώργος Μαλακός.
Πώς μόνο με κλικ δημιουργούμε άπειρες ασκήσεις της αρχαίας ελληνικής (γραμματικής, συντακτικού, ομορρίζων-παραγώγων) από λέξεις των σχολικών κειμένων γυμνασίου και λυκείου ή οποιουδήποτε κειμένου της αττικής διαλέκτου (το φέρνει αυτόματα το πρόγραμμα. Οι ασκήσεις αυτές τυπώνονται ή λύνονται και διαδραστικά.
Φυσικά, έχετε και γραμματική αναγνώριση οποιασδήποτε λέξης, πλήρη κλίση ρημάτων, μετοχών και χρονική-εγκλιτική αντικατάσταση, κλίση ουσιαστικών, επιθέτων (με όλα τους τα παραθετικά), ερμηνεία (LiddellScottJones), ετυμολογία και παράγωγα (από την αρχαία ως σήμερα).
Αποθηκεύοντας στο λογισμικό μας ένα τμήμα κειμένου της αττικής διαλέκτου, προσθέτετε με απλά κλικ συντακτικό και μετάφραση (τις μεταφράσεις μπορείτε να τις έχετε και με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση στα σώματα με μετάφραση»). Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία σας, έχετε ήδη τη δυνατότητα να κάνετε διαδραστικό μάθημα με άγνωστο κείμενο που θα έχετε δημιουργήσει εσείς (υπάρχουν βέβαια και 80 έτοιμα άγνωστα κείμενα με μετάφραση, συντακτικό ασκήσεις με τα οποία μπορείτε επίσης να κάνετε μάθημα με διαδραστικό τρόπο.

2ο ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγητής ο φιλόλογος-συγγραφέας Δημήτρης Νάτσης.
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΛΥΣΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ + ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ, ΝΟΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. 
- Αξιοποίηση ερμηνευτικών προσεγγίσεων, παράλληλων αποσπασμάτων δια της LEXIGRAM, δια του Κ.Ε.Ε., δια του Ι.Ε.Π., δια υλικού του Νάτση Δημήτρη στον Λυσία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη και στον φάκελο υλικού. Ιδίως στον φάκελο υλικού πρέπει να τονιστεί η σύνδεση των κειμένων αναφοράς σε κάθε διδακτική ενότητα, αλλά και η σύνδεση του κάθε κειμένου αναφοράς με τα παράλληλα κείμενα, αλλά και τα κείμενα αυτενέργειας. Σύγκριση με παράλληλα κείμενα και καθοδήγηση στην προσέγγιση αγνώστων παράλληλων κειμένων και για την Β΄ + για την Γ΄ Λυκείου.
- Καθοδήγηση και πληροφορίες ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, αλλά και πλήρες υλικό για τον ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ και τον Λυσία ὑπὲρ Μαντιθέου του Νάτση Δημήτρη, μαζί με το νέο βιβλίο του στον φάκελο υλικού, στον Λυσία ὑπὲρ Μαντιθέου, στις νέες θεματογραφίες και στο συντακτικό.
- Σύνδεση στον ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ των θεματικών ενοτήτων στο διδαγμένο κείμενο μεταξύ τους, σύνδεση των διδακτικών ενοτήτων μεταξύ τους, αλλά και σύνδεση των κειμένων αναφοράς με τα παράλληλα και τα κείμενα αυτενέργειας.
- Αξιοποίηση μεταφραστικών δυνατοτήτων δια της LEXIGRAM, δια του Κ.Ε.Ε., δια υλικού του Νάτση Δημήτρη.
- Ερμηνεία και καθοδήγηση ως προς τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου στο κείμενο αναφοράς, αλλά και κλειστού τύπου στην εισαγωγή και με την βοήθεια της LEXIGRAM.  / -Μεταφραστική προσέγγιση στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού.  /Αξιοποίηση και καθοδήγηση για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε αδιδάκτου κειμένου και για την νοηματική προσέγγισή του. / -Λεξιλογική προσέγγιση στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού. /  -Συντακτική προσέγγιση στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού και με την βοήθεια της LEXIGRAM / -Προσέγγιση στην γραμματική αναγνώριση και σε ασκήσεις γραμματικής ή συντακτικού στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού και με την βοήθεια της LEXIGRAM.  

3ο ΘΕΜΑ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγήτρια η καθηγήτρια ιστορίας-συγγραφέας και δημιουργός της πλατφόρμας «Φιλολογική Γωνιά» Σέβη Δρημαροπούλου.
Α. Τα είδη των ιστορικών πηγών. Βήματα προς ερμηνεία και αξιολόγηση των πηγών.
Β. Μεθοδολογία ανάλυσης ιστορικών πηγών:
1.                       Διδασκαλία ανάλυσης γραπτών πηγών.
2.                       Διδασκαλία με τη χρήση εικαστικού υλικού.
3.                       Διδασκαλία με τη χρήση στατιστικού πίνακα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 π.μ., στο κατάστημα πώλησης κόμικς, Ιερά Οδός 14 (δίπλα στην οδό Πειραιώς), και θα διαρκέσει τρεις ώρες Το κόστος συμμετοχής είναι δεκαπέντε (15) ευρώ. (η πληρωμή στην είσοδο). ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ:
ΔΙΔΟΝΤΑΙ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
2. ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.
3. ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (30% ΕΚΠΤΩΣΗ):
-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΛΥΜΕΝΟΣ (Α΄ ΤΟΜΟΣ) βάσει νέων αλλαγών, -ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΛΥΜΕΝΟΣ (Β΄ ΤΟΜΟΣ) βάσει νέων αλλαγών, – ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής (Α΄ ΤΟΜΟΣ), – ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής (Β΄ ΤΟΜΟΣ), – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής, – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής, – ΛΥΣΙΑΣ : ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ βάσει νέας δομής.
-ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΠΗΓΩΝΤρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε σεμινάρια για τη νέα και αρχαία ελληνική γλώσσα                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ


ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΕΣΩ ΛΕΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

Ο Οργανισμός για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και η εταιρεία «Lexigram» ξεκινούν δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για την διδασκαλία της νέας και αρχαίας ελληνικής όλων των βαθμίδων (Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο) βασισμένα στην πλατφόρμα των γλωσσικών εκπαιδευτικών λογισμικών της Lexigram.

Τα σεμινάρια αυτά θα είναι διήμερα και θα πραγματοποιηθούν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και Τρίτη και ώρα 11:00 – 13.00, στα γραφεία του ΟΔΕΓ, Φαραντάτων 31. Χάρτης

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.lexigram.gr/live/seminars_registration.php
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης και ετήσια συνδρομή στην Lexigram (οι ήδη συνδρομητές θα έχουν ανανέωση της συνδρομής για έναν ακόμη χρόνο).

Μετά το πέρας των σεμιναρίων οι ενδιαφερόμενοι θα εγγράφονται, εάν θέλουν,  σε μία ειδική ιστοσελίδα της Lexigram με το βιογραφικό τους, την ειδικότητά τους και την περιοχή στην οποία επιθυμούν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Θα μπορούν επίσης να κάνουν ηλεκτρονική διδασκαλία εξ αποστάσεως (e-learning) επί πληρωμή με μαθητές που θα τους βρίσκει η Lexigram απ’ όλη την Ελλάδα

www.odeg.gr    -     www.lexigram.gr
e-mail: odeg@odeg.gr
   -    e-mail: info@lexigram.gr
τηλ.: 210 7718077    -     τηλ.: 210 6458183

Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση σε σεμινάρια

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3/11/2019 στις 11:00 π.μ. (ΑΘΗΝΑ, ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 4, ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ «Ρήγας Βελεστινλής»)

1ο σεμινάριο: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 

Πώς μόνο με κλικ δημιουργούμε άπειρες ασκήσεις της αρχαίας ελληνικής (γραμματικής, συντακτικού, ομορρίζων-παραγώγων) από λέξεις των σχολικών κειμένων γυμνασίου και λυκείου ή οποιουδήποτε κειμένου της αττικής διαλέκτου (το φέρνει αυτόματα το πρόγραμμα. Οι ασκήσεις αυτές τυπώνονται ή λύνονται και διαδραστικά.

Φυσικά, έχετε και γραμματική αναγνώριση οποιασδήποτε λέξης, πλήρη κλίση ρημάτων, μετοχών και χρονική-εγκλιτική αντικατάσταση, κλίση ουσιαστικών, επιθέτων (με όλα τους τα παραθετικά), ερμηνεία (LiddellScottJones), ετυμολογία και παράγωγα (από την αρχαία ως σήμερα).

Αποθηκεύοντας στο λογισμικό μας ένα τμήμα κειμένου της αττικής διαλέκτου, προσθέτετε με απλά κλικ συντακτικό και μετάφραση (τις μεταφράσεις μπορείτε να τις έχετε και με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση στα σώματα με μετάφραση»). Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία σας, έχετε ήδη τη δυνατότητα να κάνετε διαδραστικό μάθημα με άγνωστο κείμενο που θα έχετε δημιουργήσει εσείς (υπάρχουν βέβαια και 80 έτοιμα άγνωστα κείμενα με μετάφραση, συντακτικό ασκήσεις με τα οποία μπορείτε επίσης να κάνετε μάθημα με διαδραστικό τρόπο.
Εισηγητής και παρουσιαστής ο λεξικογράφος της Lexigram και συγγραφέας Γιώργος Μαλακός.

2ο σεμινάριο: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΛΥΣΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ + ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ, ΝΟΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

-Αξιοποίηση ερμηνευτικών προσεγγίσεων, παράλληλων αποσπασμάτων δια του Κ.Ε.Ε., δια της πλατφόρμας LEXIGRAM, δια υλικού του Νάτση Δημήτρη στον Λυσία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη. Σύγκριση με παράλληλα κείμενα και καθοδήγηση στην προσέγγιση αγνώστων παράλληλων κειμένων.
-Καθοδήγηση και πληροφορίες, αλλά και πλήρες υλικό για τον ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ του Νάτση Δημήτρη, ώσπου να εκδοθεί και το βιβλίο του για αυτά τα ζητούμενα.
-Αξιοποίηση μεταφραστικών δυνατοτήτων δια του Κ.Ε.Ε., δια της πλατφόρμας LEXIGRAM, δια υλικού του Νάτση Δημήτρη.
-Ερμηνεία και καθοδήγηση ως προς τις ερωτήσεις κλειστού τύπου στην εισαγωγή και την ακρίβεια που πρέπει να περιέχουν.
-Λεξιλογική προσέγγιση στα κείμενα βάσει των λεξικών που δίνει η πλατφόρμα του LEXIGRAM και των πληροφοριών του Νάτση Δημήτρη.
-Συντακτική προσέγγιση βάσει των δυνατοτήτων που δίνει η πλατφόρμα του LEXIGRAM και των πληροφοριών του Νάτση Δημήτρη.
-Προσέγγιση στην γραμματική αναγνώριση και σε ασκήσεις γραμματικής βάσει των δυνατοτήτων που δίνει η πλατφόρμα του LEXIGRAM και των πληροφοριών του Νάτση Δημήτρη.
- Αξιοποίηση και καθοδήγηση για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε κειμένου, για την νοηματική προσέγγισή του, δια της πλατφόρμας LEXIGRAM και δια υλικού του Νάτση Δημήτρη.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και φοιτητές.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα «Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα,  την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, 11:00 π.μ. και θα διαρκέσουν τρεις ώρες (μιάμιση ώρα έκαστο – με ένα μικρό διάλειμμα). Το κόστος συμμετοχής και για τα δύο σεμινάρια είναι είκοσι (25) ευρώ, για ανέργους και φοιτητές είκοσι (20) ευρώ (η πληρωμή στην είσοδο). ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ:


Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΔΙΔΟΝΤΑΙ:

1.     Βεβαιώσεις παρακολούθησης και για τα δύο σεμινάρια.

2.     Ετήσια συνδρομή για όλα τα λεξικά και λογισμικά αρχαίας, νέας (το πακέτο των 7 ευρώ).    Για όσους είναι ήδη συνδρομητές γίνεται ανανέωση για ένα έξτρα έτος.

3.     Υλικό του σεμιναρίου του κυρίου Νάτση.

4.     Το βιβλίο του Νάτση Δημήτρη “Θουκυδίδου, Επιτάφιος Περικλέους”.

5.      ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΓΡΗΓΟΡΗΣ” ΤΟΥ ΝΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 10 ευρώ (40% έκπτωση) 
- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής (Α΄ ΤΟΜΟΣ).
- ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής (Β΄ ΤΟΜΟΣ).
- ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής.
- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής.
- ΠΛΑΤΩΝ : ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ βάσει νέας δομής.
- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ : ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ βάσει νέας δομής.
- ΛΥΣΙΑΣ : ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ βάσει νέας δομής.
- ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ : ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. Lexigram

www.lexigram.gr
info@lexigram.gr
210 6458183

 

Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019

Εμπλουτισμός Λεξικού - Γνωμικά, Παροιμίες, Ρητά, Φράσεις, εκφράσεις

Θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας το γεγονός ότι πλέον έχουμε 28.029 γνωμικά, παροιμίες, ρητά, φράσειες και εκφράσειες, νέας και αρχαίας, με τις σημασίες τους, από τα 17.065 που είχαμε μέχρι πριν από ενάμισυ χρόνο.

Είναι όλα ταξινομημένα σε εννοιολογικά πεδία και μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε επιλέγοντας εννοιολογικό πεδίο είτε ψάχνοντας ένα μέρος της φράσης/γνωμικού.

Καλές αναζητήσεις εδώ: https://www.lexigram.gr/lex/enni/phrase/-- η ομάδα της Lexigram

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Νέος αναβαθμισμένος Αυτόματος Πολυτονιστής και Πολυτονικός Ορθογράφος

Με χαρά σας ανακοινώνουμε πως ο Πολυτονικός Ορθογράφος έγινε καλύτερος!

- Το ορθογραφικό λεξικό της αρχαίας έχει εμπλουτιστεί κατά περίπου 845 χιλιάδες γραμματικούς τύπους.και έχει φτάσει συνολικά τους 3.263.488.
- Ο ορθογράφος έχει γίνει αρκετά πιο γρήγορος! Μπορείτε να πολυτονίσετε περισσότερα κείμενα, πιο γρήγορα.
- Έχουμε προσθέσει - λόγω ζήτησης από χρήστες μας - τη δυνατότητα να μπορεί να μετατρέπει ένα κείμενο από πολυτονικό σε μονοτονικό.
- Έχει βελτιωθεί πολύ και ο μηχανισμός που προσφέρει προτάσεις διόρθωσης για τις λανθασμένες λέξεις. Τώρα ο μηχανισμός αυτός προσφέρει ακριβέστερες και λιγότερες προτάσεις διόρθωσης.
- Εάν υπάρχουν λέξεις που δεν τις έχει το ορθογραφικό λεξικό, μπορείτε να τις γράψετε πολυτονικά εσείς οι ίδιοι πολύ απλά με πέντε σύμβολα, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσετε επιπλέον πληκτρολόγια και γραμματοσειρές.
- Δουλεύει μέσω browser από παντού, όπου και να βρίσκεστε, είτε σε υπολογιστή, είτε σε τάμπλετ, είτε στο κινητό σας!

Δείτε τον εδώ: https://www.lexigram.gr/polytonikos_orthografos.htm

-- η ομάδα της Lexigram

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

Αναβάθμιση επεκτάσεων περιηγητών των λεξικών της Lexigram

Πριν από 6 μήνες φτιάξαμε επεκτάσεις περιηγητών για πιο εύκολη αναζήτηση στα λεξικά μας. Οι επεκτάσεις αυτές λειτουργούν με δύο τρόπους:

α) Έχοντας ανοιχτό τον browser σας, όπου και αν βρίσκεστε απλά αντιγράφοντας τη λέξη (με CTRL-C ή copy) αυτή αναζητείται στα λεξικά μας.

β) Σε όποια σελίδα και εαν περιηγήστε, με μαρκάρισμα της λέξης και δεξί κλικ αυτή αναζητείται στα λεξικά μας.

Δεδομένου ότι μας ζητήθηκε από χρήστες μας, προσθέσαμε τη δυνατότητα να μπορείτε να απενεργοποιείτε την δυνατότητα της αναζήτησης κάθε λέξης που αντιγράφετε. Αυτή η δυνατότητα βρίσκεται στις ρυθμίσεις των add-on μας.

Οπότε μπορείτε να την απενεργοποιήσετε ή να την ενεργοποιείτε κατά το δοκούν.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα browser add-on μας από εδώ:
https://www.lexigram.gr/epektaseis_browser.htm

Ευχαριστούμε!

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Εμπλουτισμός κλιτικού λεξικού αρχαίας

Τους τελευταίους μήνες, οι φιλόλογοι και λεξικογράφοι μας εργάζονταν ανελλιπώς για τον εμπλουτισμό του κλιτικού λεξικού της αρχαίας.

Μέχρι πρότινος το κλιτικό λεξικό της αρχαίας και λόγιας είχε 76.609 λήμματα και 2.417.806 γραμματικούς τύπους. Είμαστε χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε ότι από σήμερα έχουμε 136.432 λήμματα και συνολικά 3.263.488 γραμματικούς τύπους.

Απλά για να έχετε μία εικόνα, προσθέσαμε 19.726 λήμματα (με τους αντίστοιχους γραμματικούς τύπους) της ομηρικής διαλέκτου.

Συνολικά προσθέσαμε σχεδόν 60 χιλιάδες λήμματα και περίπου 845 χιλιάδες συνολικά γραμματικούτς τύπους.


https://www.lexigram.gr/lex/arch/


Η ομάδα της Lexigram