Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

Δωρεάν προσφορά των εκπαιδευτικών λογισμικών και των λεξικών μας


Η Lexigram παρέχει πλέον εντελώς δωρεάν τα λεξικά και τα εκπαιδευτικά λογισμικά της, τα οποία ως τώρα πουλούσε. Προσφέρουμε δηλαδή τα τρία εκπαιδευτικά λογισμικά:

  • Αρχαιογνωσία – αρχαία ελληνικά για το γυμνάσιο και το λύκειο
  • Ελληνομάθεια Δημοτικού – νέα ελληνικά για το δημοτικό
  • Ελληνομάθεια Plus – νέα ελληνικά για γυμνάσιο και άνω

καθώς και το πολυλεξικό

  • Θησαυρό της Ελληνικής

με συνώνυμα, αντίθετα, ερμηνεύματα, παροιμίες, γνωμικά και φράσεις, κλιτικό λεξικό της αρχαίας και νέας, μαζί με την αντίστοιχη γραμματική θεωρία καθώς και το λεξικό των ομορρίζων.

Η μόνη πηγή εσόδων, όχι για να αποσβέσουμε τα έξοδα της εικοσάχρονης εργασίας φιλολόγων και προγραμματιστών, αλλά για να αντεπεξέλθουμε στο κόστος της τρέχουσας διαχείρισης του ιστότοπου και της διαρκούς βελτίωσης, εμπλουτισμού και αναβάθμισης των λεξικών και των λογισμικών θα ήταν ή δωρεές ή διαφημίσεις, εμείς προτιμήσαμε το δεύτερο.

Στους στόχους μας είναι και η δωρεάν "ζωντανή" υποστήριξη μαθητών μέσω διαδικτύου: εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές θα δίνουν απαντήσεις – αναβίωση της αλληλοδιδασκαλίας, που πρωτοεφαρμόστηκε επί Καποδίστρια.

Μπορείτε να γραφτείτε δωρεάν για να τα αποκτήσετε εδώ.