Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

Ομόρριζα Αρχαίων Ελληνικών

Θέλουμε να σας ανακοινώσουμε ότι εμπλουτίσαμε το λεξικό των ομορρίζων - παραγώγων με ομόρριζα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Η αναζήτηση λειτουργεί όπως προηγουμένως και εάν η λέξη που βάλατε έχει και ομόρριζα στην αρχαία ελληνική γλώσσα τότε τα φέρνει και αυτά στην επιλογή "Ομόρριζα της αρχαίας"

Εάν βάλετε π.χ. τη λέξη "πέφτω", εκτός από τα ομόρριζα της νέας ελληνικής που χωρίζονται σε απλά, σύνθετα με προθέσεις και σύνθετα με ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα έρχεται και μία τέταρτη επιλογή ομόρριζα της αρχαίας.

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Λεξικό λατινικών

Alea iacta est. Η Lexigram δημιουργεί και λεξικό λατινικών το οποίο και προσφέρει δωρεάν στους επισκέπτες της.

Προς το παρόν συμπεριλαμβάνει μόνο τα λατινικά ρήματα, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε και ουσιαστικά και επίθετα.

Μπορείτε να γράψετε ένα οποιοδήποτε λατινικό ρήμα σε όποιον τύπο θέλετε και το λεξικό θα το αναγνωρίσει και θα το κλίνει.

Αρχικά θα είναι ένα κλιτικό λεξικό που προσφέρει αναγνώριση και κλίση, αλλά στην πορεία θα εμπλουτιστεί με σημασίες (ερμηνεύματα) ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο πλήρες.

Λατινικό λεξικό

Σας ευχαριστούμε.