Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

Εμπλουτισμός κλιτικού λεξικού αρχαίας

Τους τελευταίους μήνες, οι φιλόλογοι και λεξικογράφοι μας εργάζονταν ανελλιπώς για τον εμπλουτισμό του κλιτικού λεξικού της αρχαίας.

Μέχρι πρότινος το κλιτικό λεξικό της αρχαίας και λόγιας είχε 76.609 λήμματα και 2.417.806 γραμματικούς τύπους. Είμαστε χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε ότι από σήμερα έχουμε 136.432 λήμματα και συνολικά 3.263.488 γραμματικούς τύπους.

Απλά για να έχετε μία εικόνα, προσθέσαμε 19.726 λήμματα (με τους αντίστοιχους γραμματικούς τύπους) της ομηρικής διαλέκτου.

Συνολικά προσθέσαμε σχεδόν 60 χιλιάδες λήμματα και περίπου 845 χιλιάδες συνολικά γραμματικούτς τύπους.


https://www.lexigram.gr/lex/arch/


Η ομάδα της Lexigram