Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012

Δωρεάν λεξικό ομορρίζων / λεξικό παραγώγων

Γνωρίζατε πως η αγελάδα και η ψυχαγωγία έχουν στενή σχέση; Ότι η τρέλα σχετίζεται με το τραύμα;
Αυτές και πολλές χιλιάδες άλλες λέξεις περέχονται στο λεξικό ομορρίζων μας.

Η Lexigram δίνει σε όλους τη δυνατότητα να βρίσκουν - δωρεάν - τα ομόρριζα των λέξεων.της νέας ελληνικής.

Κάντε κλικ εδώ και θα δείτε στην πράξη την αξία του λεξικού ομορρίζων. Θα εισαγάγετε στο κουτάκι μια οποιαδήποτε λέξη ( με μικρά, όχι κεφαλαία ) και θα πατήσετε το κουμπί Ομόρριζα.

Εάν η λέξη είναι ανορθόγραφη, η εφαρμογή πρώτα θα προσφέρει προτάσεις διόρθωσης. Στη συνέχεια το λεξικό θα φέρει τα ομόρριζά της. Αυτά διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
  1. Απλά ομόρριζα
  2. Σύνθετα με προθέσεις, αχώριστα μόρια κτλ.
  3. Σύνθετα με ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα κτλ.
Θα δείτε να έρχονται λέξεις που δεν φανταζόσασταν πως μπορεί να έχουν κοινή ρίζα. Υπάρχουν ακόμη και χιλιάδες ξένες λέξεις που έχουν τη ρίζα τους σε ελληνικές λέξεις ( αντιδάνεια ).

Το κλιτικό λεξικό της αρχαίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Αρχαιογνωσίας Γυμνασίου της Αρχαιογνωσίας Λυκείου των εκπαιδευτικών λογισμικών των αρχαίων με τα οποία με διαδραστικό τρόπο έχετε: συντακτικό, πραγματολογικά, λεξιλογικά, μετάφραη και δημιουργία και λύση ασκήσεων. Είναι επίσης μέρος της και της Ελληνομάθειας Δημοτικού και της Ελληνομάθειας Plus, των εκπαιδευτικών λογισμικών για τα νέα ελληνικά. Τέλος, το κλιτικό λεξικό της αρχαίας είναι κομμάτι και του Θησαυρού Της Ελληνικής το πληρέστερο λεξικό συνωνύμων, αντιθέτων, γνωμικών, ομορρίζων, γραμματικής και ορθογραφίας νέων και αρχαίων ελληνικών.

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012

Δωρεάν κλιτικό λεξικό αρχαίας και λόγιας ελληνικής

Η Lexigram παρέχει σε όλους τη δωρεάν χρήση του κλιτικού λεξικού της αρχαίας, το οποίο αναγνωρίζει και κλίνει αυτόματα οποιαδήποτε λέξη της αρχαίας (αττική διάλεκτος) και ουσιαστικά, επίθετα της λόγιας (καθαρεύουσας).

Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο. Θα εισαγάγετε στο κουτάκι μια οποιαδήποτε λέξη ( με μικρά, όχι κεφαλαία ) και θα πατήσετε το κουμπί Αναγνώριση.

Εάν η λέξη είναι ανορθόγραφη, η εφαρμογή πρώτα θα προσφέρει προτάσεις διόρθωσης. Στη συνέχεια το λεξικό θα αναγνωρίσει τη λέξη και θα εμφανίσει και την κλίση της. Εάν είναι ουσιαστικό θα την κλίνει πλήρως. Εάν είναι επίθετο, θα την κλίνει στο γένος και βαθμό στον οποίο βρίσκεται. Τέλος εάν η λέξη που γράψατε είναι ρήμα ή ρηματικός τύπος, θα την κλίνει στη φωνή, έγκλιση και χρόνο όπου ήταν γραμμένη.

Το κλιτικό λεξικό της αρχαίας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Αρχαιογνωσίας Γυμνασίου και της Αρχαιογνωσίας Λυκείου, των εκπαιδευτικών λογισμικών των αρχαίων με τα οποία με διαδραστικό τρόπο έχετε: συντακτικό, πραγματολογικά, λεξιλογικά, μετάφραη και δημιουργία και λύση ασκήσεων. Τέλος, το κλιτικό λεξικό της αρχαίας είναι κομμάτι και του Θησαυρού Της Ελληνικής το πληρέστερο λεξικό συνωνύμων, αντιθέτων, γνωμικών, ομορρίζων, γραμματικής και ορθογραφίας νέων και αρχαίων ελληνικών.