Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ την Κυριακή 23/2/20, ώρα 11:00 π.μ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ την Κυριακή 23/2/20, ώρα 11:00 π.μ.

1: ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
3. ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ.

Για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, φοιτητές και μαθητές.
1ο ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΟΥ
Εισηγητής και παρουσιαστής ο λεξικογράφος της Lexigram και συγγραφέας Γιώργος Μαλακός.
Πώς μόνο με κλικ δημιουργούμε άπειρες ασκήσεις της αρχαίας ελληνικής (γραμματικής, συντακτικού, ομορρίζων-παραγώγων) από λέξεις των σχολικών κειμένων γυμνασίου και λυκείου ή οποιουδήποτε κειμένου της αττικής διαλέκτου (το φέρνει αυτόματα το πρόγραμμα. Οι ασκήσεις αυτές τυπώνονται ή λύνονται και διαδραστικά.
Φυσικά, έχετε και γραμματική αναγνώριση οποιασδήποτε λέξης, πλήρη κλίση ρημάτων, μετοχών και χρονική-εγκλιτική αντικατάσταση, κλίση ουσιαστικών, επιθέτων (με όλα τους τα παραθετικά), ερμηνεία (LiddellScottJones), ετυμολογία και παράγωγα (από την αρχαία ως σήμερα).
Αποθηκεύοντας στο λογισμικό μας ένα τμήμα κειμένου της αττικής διαλέκτου, προσθέτετε με απλά κλικ συντακτικό και μετάφραση (τις μεταφράσεις μπορείτε να τις έχετε και με κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση στα σώματα με μετάφραση»). Ολοκληρώνοντας την επεξεργασία σας, έχετε ήδη τη δυνατότητα να κάνετε διαδραστικό μάθημα με άγνωστο κείμενο που θα έχετε δημιουργήσει εσείς (υπάρχουν βέβαια και 80 έτοιμα άγνωστα κείμενα με μετάφραση, συντακτικό ασκήσεις με τα οποία μπορείτε επίσης να κάνετε μάθημα με διαδραστικό τρόπο.

2ο ΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΛΥΚΕΙΟΥ + ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγητής ο φιλόλογος-συγγραφέας Δημήτρης Νάτσης.
ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΛΥΣΙΑΣ, ΠΛΑΤΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ + ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ, ΝΟΗΜΑΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ. 
- Αξιοποίηση ερμηνευτικών προσεγγίσεων, παράλληλων αποσπασμάτων δια της LEXIGRAM, δια του Κ.Ε.Ε., δια του Ι.Ε.Π., δια υλικού του Νάτση Δημήτρη στον Λυσία, στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη και στον φάκελο υλικού. Ιδίως στον φάκελο υλικού πρέπει να τονιστεί η σύνδεση των κειμένων αναφοράς σε κάθε διδακτική ενότητα, αλλά και η σύνδεση του κάθε κειμένου αναφοράς με τα παράλληλα κείμενα, αλλά και τα κείμενα αυτενέργειας. Σύγκριση με παράλληλα κείμενα και καθοδήγηση στην προσέγγιση αγνώστων παράλληλων κειμένων και για την Β΄ + για την Γ΄ Λυκείου.
- Καθοδήγηση και πληροφορίες ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, αλλά και πλήρες υλικό για τον ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ και τον Λυσία ὑπὲρ Μαντιθέου του Νάτση Δημήτρη, μαζί με το νέο βιβλίο του στον φάκελο υλικού, στον Λυσία ὑπὲρ Μαντιθέου, στις νέες θεματογραφίες και στο συντακτικό.
- Σύνδεση στον ΦΑΚΕΛΟ ΥΛΙΚΟΥ των θεματικών ενοτήτων στο διδαγμένο κείμενο μεταξύ τους, σύνδεση των διδακτικών ενοτήτων μεταξύ τους, αλλά και σύνδεση των κειμένων αναφοράς με τα παράλληλα και τα κείμενα αυτενέργειας.
- Αξιοποίηση μεταφραστικών δυνατοτήτων δια της LEXIGRAM, δια του Κ.Ε.Ε., δια υλικού του Νάτση Δημήτρη.
- Ερμηνεία και καθοδήγηση ως προς τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου στο κείμενο αναφοράς, αλλά και κλειστού τύπου στην εισαγωγή και με την βοήθεια της LEXIGRAM.  / -Μεταφραστική προσέγγιση στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού.  /Αξιοποίηση και καθοδήγηση για το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο κάθε αδιδάκτου κειμένου και για την νοηματική προσέγγισή του. / -Λεξιλογική προσέγγιση στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού. /  -Συντακτική προσέγγιση στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού και με την βοήθεια της LEXIGRAM / -Προσέγγιση στην γραμματική αναγνώριση και σε ασκήσεις γραμματικής ή συντακτικού στα αδίδακτα κείμενα και στα κείμενα αυτενέργειας του φακέλου υλικού και με την βοήθεια της LEXIGRAM.  

3ο ΘΕΜΑ : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Εισηγήτρια η καθηγήτρια ιστορίας-συγγραφέας και δημιουργός της πλατφόρμας «Φιλολογική Γωνιά» Σέβη Δρημαροπούλου.
Α. Τα είδη των ιστορικών πηγών. Βήματα προς ερμηνεία και αξιολόγηση των πηγών.
Β. Μεθοδολογία ανάλυσης ιστορικών πηγών:
1.                       Διδασκαλία ανάλυσης γραπτών πηγών.
2.                       Διδασκαλία με τη χρήση εικαστικού υλικού.
3.                       Διδασκαλία με τη χρήση στατιστικού πίνακα.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 23 Φεβρουαρίου, ώρα 11:00 π.μ., στο κατάστημα πώλησης κόμικς, Ιερά Οδός 14 (δίπλα στην οδό Πειραιώς), και θα διαρκέσει τρεις ώρες Το κόστος συμμετοχής είναι δεκαπέντε (15) ευρώ. (η πληρωμή στην είσοδο). ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΔΩ:
ΔΙΔΟΝΤΑΙ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
2. ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ.
3. ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΒΙΒΛΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΤΙΜΗ (30% ΕΚΠΤΩΣΗ):
-ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΛΥΜΕΝΟΣ (Α΄ ΤΟΜΟΣ) βάσει νέων αλλαγών, -ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΛΥΜΕΝΟΣ (Β΄ ΤΟΜΟΣ) βάσει νέων αλλαγών, – ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής (Α΄ ΤΟΜΟΣ), – ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής (Β΄ ΤΟΜΟΣ), – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής, – ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βάσει νέας δομής, – ΛΥΣΙΑΣ : ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ βάσει νέας δομής.
-ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΟΥΜΕ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΏΝ ΠΗΓΩΝ